Místní knihovna v Brozanech nad Ohří

Kontakt

Místní knihovna v Brozanech nad Ohří

Brozany nad Ohří 350, 411 81 Brozany nad Ohří

Knihovnice: Olga Gabrielová

 

Historie knihovny:

Veřejná obecní knihovna v Brozanech nad Ohří byla založena v roce 1907 na staré radnici č. p. 19.

V r. 1934 navštěvovalo knihovnu 85 čtenářů, jimž bylo k dispozici 1 019 svazků knih. Největší zájem byl o knihy  těchto spisovatelů:

Jiráska, Baara, Raise, Nerudy, Vrby, Palackého, Němcové, Světlé, Preissové, Novákové a Krásnohorské.

Po roce 1945 se zájem čtenářů obrátil především na knihy Drdy, Čapka, Neffa, Fučíka, Majerovou a další.

V roce 1951 byla knihovna přemístěna do 1. patra budovy MNV na náměstí a byla přejmenována na "místní lidovou knihovnu".

V roce 1979 získala knihovna ocenění "Vzorná knihovna" v krajské soutěži "Budujeme vzornou lidovou knihovnu". Velkou zásluhu na tomto ocenění měl dlouholetý knihovník pan Josef Pořický.

Od roku 1986 do konce roku 2007 vedla knihovnu paní Miloslava Koťová.

Knihovna je v současné době umístěna v budově sportovní haly.